پشیمانی بازار بورس نیویورک (#NYSE) از پشتیبانی دیر هنگام #بیتکوین

خبر

در مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

پشیمانی بازار بورس نیویورک (#NYSE) از پشتیبانی دیر هنگام #بیتکوین

"پشیمانی بازار بورس نیویورک (#NYSE) از پشتیبانی دیر هنگام #بیتکوین"

 

 مدیر بازار بورس نیویورک (NYSE) درباره خرید و فروش قراردادهای آتی بیتکوین گفت: ” از اینکه اولین بورسی نیستیم که قراردادهای آتی بیتکوین را خرید و فروش می کنیم احساس حماقت می کنیم.” 

 

مدیر اجرایی بازار بورس نیویورک (NYSE) و مرکز تجارت های بین قاره ای ICE از عدم تصمیم این شرکت برای راه اندازی سرویس قراردادهای آتی بیتکوین خبر داد. آقای Jeff Sprecher از شرکت ICE، عدم شفافیت بازار بیتکوین را به عنوان یک عامل موثر در تصمیم گیری شرکت مبنی بر عدم ایجاد بازار قراردادهای آتی آن توصیف کرد.